InterPuls      Cyfrowe systemy monitorowania
Strona Główna
O Firmie
Produkty i Usługi
Video Gold Server 2004

Video Gold Server 2004

Video Gold Server 2004 (VGS) jest pierwszym, w pełni zintegrowanym i skalowanym cyfrowym systemem monitorowania obiektów umożliwiającym obsługę tysięcy kamer.

Realizuje szereg funkcji związanych z zarządzaniem, gromadzeniem, analizą oraz udostępnianiem obrazów zarejerestrowanych w poszczególnych obiektach przedsiębiorstwa.

FUNKCJONALNOŚĆ:
System tworzą zarówno elementy organizacyjne jak
i techniczne. Drugą grupę stanowią m.in. :
- Urządzenia wejściowe w postaci kamer cyfrowych (lub analogowych z konwerterami)
- Serwer(y) wideo pracujący(e) w poszczególnych lokalizacjach
- Centralna baza obrazów
- Stanowiska dozorowe dla osób uprawnionych, zarówno stacjonarne jak i przenośne

System w warstwie oprogramowania składa się z szeregu współpracujących ze sobą modułów, które mogą zostać zaimplementowane w architekturze scentralizowanej lub rozproszonej.
Są one odpowiedzialne za realizację poszczególnych funkcji systemu:
- Moduł administracyjny, służący do zarządzania systemem
- Moduł cyfrowej rejestracji obrazu w bazach SQL (MS SQL, Oracle)
- Moduł wyświetlania bieżących obrazów z kamer
- Moduł wyświetlania obrazu z baz wideo

VGS 2004 funkcjonuje w ramach istniejącej infrastruktury sieci i systemów operacyjnych przedsiębiorstwa, umożliwiając w ten sposób szersze wykorzystanie dotychczasowych inwestycji w infrastrukturę IT.


ZALETY:
Jedną z wyróżniających cech systemu Video Gold Server 2004 jest to, że nie jest on uzależniony od producenta kamer, pozwalając na dobór urządzeń według rzeczywistych wymagań obiektów. Stąd możliwe jest równoczesne stosowanie urządzeń optycznych różnych producentów np. Axis, Panasonic, Sony itd.


WDROŻENIA i REFERENCJE:
Systemy VGS 2004 zostały wdrożone głównie w USA poprzez sieć partnerów VAR w różnych sektorach; klientami są zarówno firmy produkcyjne, logistyczne, a w sektorze administracji szpitale i policja.
Wybrane referencje:
- System nadzoru hal produkcyjnych, Rafineria Trzebinia (2000)
- H&M Bay, logistyka sieci Wall Mart Federalsburg, Md., USA (2003):
- Departament Policji, Atlanta, USA (2004)


Firmy zainteresowane zakupem i wdrożeniem cyfrowego systemu monitorowania VGS 2004
lub informacjami na ten temat prosimy o kontakt z działem marketingu i sprzedaży.
tel: +(48) 693 455 320
info@interpuls.com.pl© InterPuls 2003-2008, info@interpuls.com.pl